Söker ni bokföringshjälp?

Denna sida vänder sig till dig som behöver hjälp med att antingen hitta en utomstående konsult som hjälper till med din bokföring eller om du själv vill hitta information om hur du ska sköta företagets bokföring. Många gånger slits företagaren mellan att sköta redovisningen och att göra annat. Sjukdom, planerad och oplanerad frånvaro eller hög arbetsbelastning är inte skäl att avstå från bokföring.

Bokföringsregler

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring. Det gäller alla företagsformer. Bokföring har du för att du ska kunna följa upp verksamheten och styra din verksamhet mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten.

Bokslut

Bokslutet är en sammanställning av bokföringen. Det finns olika typer av bokslut. Vilken typ ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning. Det är bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.

Söker ni hjälp med fler områden, t.ex löneadministration så finns det heltäckande byråer som jobbar med detta. Besök även denna sida om bokförings tips för ytterligare information.
s